Misi

T

Tempat
Menyediakan fasiliti dan prasarana sekolah yang sesuai dan seiring dengan keperluan pembelajaran semasa.

I

Inovasi
Mewujudkan ruang pembelajaran dan pengajaran yang menggalakkan kreativiti dan inovasi.

N

Nilai
Membentuk sahsiah pelajar dengan nilai-nilai murni untuk melahirkan insan yang bertanggungjawab dan berintegriti.

T

Tanya
Menggalakkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang interaktif, kritis dan kreatif.

A

Aktif
Menggalakkan pelajar untuk sentiasa aktif dan berdaya saing dalam pelbagai aspek kehidupan.

Visi

Pendidikan Kreatif, Insan Berwibawa
Nadi Penggerak Kemajuan Negara