KO-kurikulum

Para pelajar Sekolah Tinta tidak hanya bereksplorasi melalui pendidikan di dalam bilik darjah, malah tumpuan turut diberikan kepada penguasaan dalam bidang kokurikulum. Aktiviti-aktiviti yang diperkenalkan adalah bertujuan untuk melengkapi keperluan dan persediaan para pelajar daripada aspek perkembangan fizikal dan mental, meningkatkan sahsiah diri, nilai kepimpinan, potensi dan kredibiliti.

 

KEMAHIRAN INSANIAH & PEMBANGUNAN KARAKTER DI LUAR BILIK DARJAH

Di samping penekanan dalam bidang akademik, Sekolah Tinta menitikberatkan kemahiran insaniah dan pembangunan karakter. Program kokurikulum dan aktiviti selepas waktu sekolah telah disusun khusus untuk memperkukuhkan kemahiran interpersonal, pemikiran kritis, kepimpinan, dan kerja berpasukan. Aktiviti-aktiviti ini dibimbing oleh mentor-mentor yang berdedikasi yang mampu melonjakkan kecemerlangan pelajar dalam pelbagai bidang. Dengan memberikan tumpuan kepada pendidikan holistik, Sekolah Tinta bermatlamat untuk memupuk individu yang mempunyai keyakinan tinggi dan berdaya tahan, juga bersedia untuk menghadapi cabaran kehidupan selepas menamatkan persekolahan. Antara aktiviti-aktiviti yang boleh dipilih berdasarkan minat dan kecenderungan individu adalah seperti berikut: