PROSES PENDAFTARAN

PERTANYAAN

Panggilan/ Website/ Lawatan ke sekolah

JADUAL TEMUJANJI

Melawat sekolah/ Ujian Kemasukan/ Kelas Percubaan/ Hari Terbuka

UJIAN KEMASUKAN PELAJAR

Atas talian/ Fizikal

LULUS

Surat tawaran kemasukan pelajar akan diberikan

TIDAK LULUS

Ujian semula/ Konsultasi pakar

PEMBAYARAN YURAN & DOKUMENTASI PELAJAR

EKSPLORASI & REALISASI IDEA BERMULA!