Model Sekolah STEM Malaysia

Khas Untuk Anda

Eksplorasi Idea

Anak-anak yang aktif dan kreatif memerlukan pendekatan terkini dan fleksibel untuk keseronokan mereka dalam belajar

STEM

Pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang menekankan banyak aktiviti yang menarik dan praktikal telah merancakkan lagi proses eksplorasi idea.

Aktiviti Tambahan

Pilihan terbaik untuk mendapatkan aktiviti-aktiviti yang menarik selepas sesi persekolahan.

Kalendar Akademik

Perancangan aktiviti dan program akademik sepanjang tahun yang disusun bagi merancakkan lagi proses eksplorasi idea.

Kenapa Sekolah Tinta ?

Sekolah Tinta menawarkan pakej pendidikan yang menggabungkan idea, teknologi dan inovasi beraspirasikan kepada pendidikan STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik) serta pembangunan modal insan melalui penerapan nilai-nilai Islam kepada para pelajarnya. Pelaksanaan STEM dibuat melalui beberapa program yang disusun secara rapi bagi memberikan pendedahan secukupnya kepada para pelajar untuk mereka mengeksplorasi idea dan memperkembangkan ilmu mereka agar dapat diaplikasikan kepada dunia sebenar.

Kolaborasi

Pencapaian