Sekolah Tinta merupakan institusi pendidikan swasta dengan integrasi program khas S.T.E.M yang menawarkan yuran pembelajaran yang sangat berpatutan.

ITEM

SEKOLAH RENDAH

SEKOLAH MENENGAH

Bayaran Sekali Sahaja

 • Pendaftaran

 • Deposit

 • Ujian Kemasukan Pelajar

RM 1,500.00

RM 1,800

Yuran Tahunan

 • Pentadbiran

 • STEM

 • ICT

 • Acara

RM 1,900

RM 2,200

Yuran Pembelajaran

*Boleh dibayar secara bulanan / terma / semester / tahunan

Alumni Genius Aulad

RM 850 / BULAN

Bukan Alumni Genius Aulad

RM 1,000 / BULAN

Tinta Alumni

RM 1,150 / BULAN

Bukan Tinta Alumni

RM 1,300 / BULAN

Yuran Lain-Lain

 • Takaful

 • Kit Seni

 • Tag Pelajar

 • Kokurikulum

Tahap 1

RM 172.50

Tahap 2

RM 292.50

RM 292.50

TERMA & SYARAT:

 1. Yuran di atas tidak termasuk makanan, lawatan, uniform pelajar, baju sukan, buku, program ‘After School’ atau lain-lain yuran perkhidmatan tambahan.
 2. Yuran Pembelajaran (Tuition Fee) boleh dibayar secara bulanan / terma / semester / tahunan
 3. Kesemua yuran (kecuali deposit) yang telah diterima, tidak boleh dipulangkan semula atau dipindah milik
 4. Yuran Sekolah adalah tertakluk kepada perubahan dengan notis awal

POLISI PEMBAYARAN

Yuran Pendaftaran

Komponen yuran Bayaran Sekali Sahaja (OTP) adalah tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh dipindah milik. Ia perlu dibayar sepenuhnya apabila menyerahkan borang pendaftaran yang lengkap dan ditandatangani.

Deposit

Bayaran penuh deposit diperlukan apabila tempat ditawarkan dan diterima, dan ia tidak boleh dipindah milik.

Deposit akan dipulangkan jika notis pengeluaran oleh Ibu Bapa/Penjaga Sah diterima oleh Sekolah sekurang-kurangnya satu(1) bulan sebelum tarikh akhir pelajar bersekolah dan tiada rekod tunggakkan pembayaran.

Yuran Persekolahan

Yuran sekolah hendaklah dibayar pada atau sebelum permulaan setiap bulan / terma / semester / tahun akademik melalui pemindahan dalam talian, kad kredit atau cek berpalang.

NOTIS PENGELUARAN PELAJAR

 

Notis pengeluaran pelajar hendaklah dikemukakan oleh Ibu/Bapa/Penjaga yang sah sekurang-kurangnya satu(1) bulan dari tarikh akhir pelajar bersekolah. Ibu bapa perlu menyelesaikan semua tunggakkan pembayaran sebelum surat berhenti,  rekod pelajar, dan deposit dapat diserahkan.

 

Nota: Butiran polisi kemasukan akan diberikan selepas pengesahan pendaftaran pelajar