YURAN PEMBAYARAN SEKALI

YURAN PENILAIAN
RM200
YURAN PENDAFTARAN

RM300

DEPOSIT

RM1,000

YURAN PEMBELAJARAN TAHUNAN

YURAN PENTADBIRAN
RM500
YURAN ICT
RM400
YURAN STEM

RM600

YURAN ACARA

RM400

YURAN LAWAAN

TBA

YURAN TUISYEN

Normal

GENIUS AULAD ALUMNI

Yuran Lain-Lain

TAKAFUL

RM12.50

BAHAN SENI & KRAFTANGAN

RM130

/PERINGKAT RENDAH

RM150
/PERINGKAT ATAS

TAG SEKOLAH

RM30

KOKURIKULUM

RM100

* Deposit akan dikembalikan apabila notis satu bulan.
** Satu (1) tahun akademik mempunyai dua (2) semester / 4 terma / 12 bulan.
*** Semua yuran lain tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh dipindah milik.
**** Semua bayaran tertakluk kepada perubahan dengan notis terlebih dahulu