YURAN PEMBELAJARAN

YURAN PENDAFTARAN

RM300

/Sekali Sahaja

YURAN PENILAIAN

RM200

/Sekali Sahaja

DEPOSIT

RM1,000

/Sekali Sahaja

YURAN PENTADBIRAN

RM500

/Tahunan

PEMBELAJARAN STEM

RM600

/Tahunan

YURAN LAWATAN

RM400

/Tahunan

YURAN ICT

RM400

/Tahunan

YURAN AKTIVITI

RM300

/Tahunan

YURAN TUISYEN

Normal

GENIUS AULAD Alumni

Yuran Lain-Lain

Baju Seragam Lelaki

RM64

/Setiap Helai

Baju Seragam Perempuan

RM70

/Setiap Helai

Scarf

RM25

/Setiap Helai

PALAZZO / SKIRT

RM45

/Setiap Helai

TSHIRT SUKAN LELAKI

RM20

/Setiap Helai

TSHIRT SUKAN PEREMPUAN

RM23

/Setiap Helai

BAYARAN BULANAN MAKANAN

RM250

/Bulanan

BAHAN & BUKU

TBA

/TBA

* Deposit akan dikembalikan apabila notis satu bulan.
** Satu (1) tahun akademik mempunyai dua (2) semester / 4 terma / 12 bulan.
*** Semua yuran lain tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh dipindah milik.
**** Semua bayaran tertakluk kepada perubahan dengan notis terlebih dahulu

Download

 ADIK BERADIK PERTAMAADIK BERADIK KEDUAADIK BERADIK KETIGA dan KEATAS
YURAN SEMASA
Yuran PenilaianRM 200.00RM 200.00RM 200.00
Yuran PendaftaranRM 300.00RM 300.00RM 300.00
DepositRM 1000.00RM 1000.00RM 1000.00
RM 1,500.00RM 1,500.00RM 1,500.00
YURAN TAHUNAN
Yuran PentadbiranRM500.00RM500.00RM500.00
Pembelajaran STEMRM600.00RM600.00RM600.00
Yuran LawatanRM400.00RM400.00RM400.00
Yuran ICTRM400.00RM400.00RM400.00
Yuran AktivitiRM300.00RM300.00RM300.00
RM 2,200.00RM 2,200.00RM 2,200.00
YURAN TUISYEN
(KADAR NORMAL)(5% OFF)(10% OFF)
Bulanan x 12RM 12,000.00RM 11,400.00RM 10,800.00
(Bulanan)(RM 1,000.00)(RM 950.00)(RM 900.00)
JUMLAH KESELURUHANRM 15,700.00RM 15,100.00RM 14,500.00

Download