YURAN PEMBELAJARAN

Normal

YURAN PENDAFTARAN

RM300

/Sekali Sahaja

YURAN PENILAIAN

RM200

/Sekali Sahaja

DEPOSIT

RM1,300

/Sekali Sahaja

YURAN PENTADBIRAN

RM500

/Tahunan

PEMBELAJARAN STEM

RM750

/Tahunan

YURAN LAWATAN

RM400

/Tahunan

YURAN ICT

RM550

/Tahunan

YURAN AKTIVITI

RM300

/Tahunan

TINTA Alumni

YURAN PENDAFTARAN

RM300

/Sekali Sahaja

YURAN PENILAIAN

/Sekali Sahaja

DEPOSIT

RM1,150

/Sekali Sahaja

YURAN PENTADBIRAN

RM500

/Tahunan

PEMBELAJARAN STEM

RM750

/Tahunan

YURAN LAWATAN

RM400

/Tahunan

YURAN ICT

RM550

/Tahunan

YURAN AKTIVITI

RM300

/Tahunan

YURAN TUISYEN

Normal

TINTA Alumni

Yuran Lain-Lain

SERAGAM LELAKI

RM70

/Sehelai

SERAGAM PEREMPUAN

RM75

/Sehelai

BAJU SUKAN LELAKI

RM30

/Sehelai

BAJU SUKAN PEREMPUAN

RM35

/Sehelai

BAYARAN MAKANAN

RM250

/Bulanan

BAHAN & BUKU

TBA

/TBA

SCARF

TBA

/TBA

* Deposit akan dikembalikan apabila notis satu bulan.
** Satu (1) tahun akademik mempunyai dua (2) semester / 4 terma / 12 bulan.
*** Semua yuran lain tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh dipindah milik.
**** Semua bayaran tertakluk kepada perubahan dengan notis terlebih dahulu