Teacher Umi

Sekiranya Ustaz Muhamad (Principal) adalah ayah di Sekolah Tinta manakala ibunya adalah Teacher Umi. Perwatakan dan personalitinya yang lembut dan penyayang menjadikan beliau seorang yang mudah untuk didekati oleh semua pelajar dan ibu bapa. Teacher Umi sebelum ini pernah menjawat jawatan sebagai Pe