Sekolah Menengah

Realisasi Idea

Penubuhan Sekolah Menengah Tinta memberi ruang kepada para pelajar Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 untuk merealisasikan idea dan membentuk IMPIAN mereka, seterusnya menjadi pelapis kepada kepimpinan negara. Selain itu, mereka juga merupakan pencetus kepada hasil reka cipta kreatif dan menjadi perintis dalam pembangunan sektor teknologi, pembuatan dan perkhidmatan dalam negara, selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan keperluan dalam Revolusi Industri 4.0.

Konsep Pendidikan

Sekolah Menengah Tinta menggunakan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) bermula daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Bagi mencapai matlamat dan objektif KSSM, pedagogi di Sekolah Tinta menekankan kepada pembelajaran secara mendalam melalui pendekatan pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang berasaskan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Fokus diberikan kepada :

 • Pembelajaran berasaskan inkuiri,
 • Penyelesaian masalah,
 • Pembelajaran kontekstual,
 • Pembelajaran kolaboratif,
 • Pembelajaran berasaskan projek dan pendekatan STEM
  (Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik)

Mata Pelajaran

Aktiviti Menarik

Aktiviti yang dirancang bagi para pelajar peringkat sekolah menengah mengutamakan pergaulan sosial yang positif, semangat kerjasama berkumpulan, membina kualiti kepimpinan dan jati diri. Para pelajar akan turut diberikan pendedahan dalam pelbagai cabang ilmu melalui pendedahan, bimbingan dan aplikasi yang lebih holistik. Antara aktiviti yang direncanakan adalah:

 • Lawatan sambil belajar
 • Hari Keusahawanan 
 • Pameran Pelajar 
 • Hari Sukan 
 • Kem Ko-Kurikulum 
 • Pementasan 
 • Minggu Bahasa 
 • Kem Motivasi & Kepimpinan
 • Bengkel Kemahiran
 • Teroka Industri
 • Program Kemanusiaan & Kesukarelawan

hubungi kami

Ikuti Kami:

alamat

SEKOLAH TINTA
No. 1, Jalan Kajibumi U1/70,
Temasya Niaga, Glenmarie,
40150 Shah Alam,
Selangor, Malaysia.