Sekiranya anda memiliki sebarang idea yang menarik untuk kami laksanakan di Sekolah Tinta ataupun anda ingin membuat komentar terhadap pengurusan kami, sila isikan maklumat keterangan anda pada ruangan di bawah ini