Sekolah Bermodelkan Pembelajaran STEM

Sekolah Rendah X Sekolah Menengah

Informasi Sekolah

”Eksplorasi

”Anak-anak

”STEM”

”Pendekatan

”Aktiviti

”Pilihan

”Kalendar

”Aktiviti

Kenapa Sekolah Tinta ?

Sekolah Tinta menawarkan pakej pendidikan yang menggabungkan idea, teknologi dan inovasi beraspirasikan kepada pendidikan STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik) serta pembangunan modal insan melalui penerapan nilai-nilai Islam kepada para pelajarnya. Pelaksanaan STEM dibuat melalui beberapa program yang disusun secara rapi bagi memberikan pendedahan secukupnya kepada para pelajar untuk mereka mengeksplorasi idea dan memperkembangkan ilmu mereka agar dapat diaplikasikan kepada dunia sebenar.

Promosi & Berita Terkini