YURAN sEKOLAH

Sekolah Tinta merupakan institusi pendidikan swasta dengan integrasi program khas STEM yang menawarkan yuran pembelajaran yang sangat berpatutan.

ITEM
SEKOLAH RENDAH
SEKOLAH MENENGAH
Yuran Kemasukan Pelajar Baharu
 • Pendaftaran
 • Deposit
 • Ujian Kemasukan Pelajar
 • RM 1,500
  RM 1,800
  Yuran Tahunan
 • Pentadbiran
 • STEM
 • ICT
 • Program & Aktiviti
 • RM 2,600
  RM 2,900
  Yuran Pembelajaran
  *Boleh dibayar secara bulanan/ penggal/ semester/ tahunan
  RM 12,000/ Tahun
  RM 15,600/ Tahun

  Terma & Syarat

  1. Yuran di atas tidak termasuk makanan, uniform pelajar, baju sukan, buku, program ‘After-School’ atau lain-lain yuran perkhidmatan tambahan.
  2. Yuran Pembelajaran boleh dibayar secara bulanan/ penggal/ semester/ tahunan.
  3. Satu (1) tahun akademik mempunyai dua (2) semester/ empat (4) penggal/ dua belas (12) bulan
  4. Bayaran bulan pertama adalah berdasarkan satu-tambah-satu (Cth: Jan + Pendahuluan Dis) bagi ibu bapa yang memilih untuk membayar yuran pembelajaran secara bulanan.
  5. Semua yuran (kecuali deposit) yang telah diterima, tidak boleh dipro-rata/ dikembalikan/ dipindah milik.
  6. Yuran Sekolah adalah tertakluk kepada perubahan dengan notis.

  Polisi Berhenti Sekolah

  ITEM
  SEKOLAH RENDAH
  SEKOLAH MENENGAH
  Yuran Kemasukan Pelajar Baharu
 • Pendaftaran
 • Deposit
 • Ujian Kemasukan Pelajar
 • RM 1,500.00
  RM 1,800
  Yuran Tahunan
 • Pentadbiran
 • STEM
 • ICT
 • Program & Aktiviti
 • RM 2,600
  RM 2,900
  Yuran Pembelajaran
  *Boleh dibayar secara bulanan/ penggal/ semester/ tahunan
  Alumni Genius Aulad
  RM 850/ bulan
  Bukan Alumni Genius Aulad
  RM 1,000/ bulan
  Tinta Alumni
  RM 1,150/ bulan
  Bukan Alumni
  RM 1,300/ bulan
  Yuran Lain-Lain
 • Takaful
 • Bahan Bantu Mengajar
 • Tag Pelajar
 • Ko-Kurikulum
 • Tahap 1
  RM 172.50
  Tahap 2
  RM 292.50
  RM 292.50