Strategi Sekolah Selamat

Mendepani era endemik covid-19 ini, Sekolah Tinta sudah mempersiapkan warganya dengan pelbagai langkah keselamatan dan keselamatan bagi membendung penularan wabak ini dalam komuniti Sekolah Tinta. Keselamatan pelajar sentiasa menjadi keutamaan kami dan kepatuhan kepada Pelaksanaan Operasi Standard (SOP) adalah kunci kepada kesejahteraan bersama. Patuhi dan sentiasa amalkan amalan kebersihan yang baik. Ingat! #KITAJAGAKITA